دیوار نویسی ساختمانی
 عنوان سابق معرفی کارهایم دیوارنویسی الرحمن بوده که به دیوار نویسی صادقی تغییر داده شد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

|+| نوشته شده توسط علیرضا صادقی دولت آبادی در ۰۲/۰۸/۱۳۹۹ دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.
 
 
بالا